Kansas Geography
Kansas Total Area : 82282 sq. mi.
Kansas Land Area: 81823 sq. mi.
Kansas Water Area: 459 sq. mi.
Kansas Coastline : mi.
Kansas Shore Line: mi.
Kansas License Plate Worksheet